Rozległa plama oleju

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 8350
Wymagane posterunki straży pożarnej 12
Wymagane posterunki policji 3
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 14
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane SP Rchem 1
Wymagane radiowozy 3
Inne informacje Wartość
Radiowóz OPI może zostać zastąpiony przez Radiowóz wydziału ruchu drogowego Tak
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Rozprzestrzeniające się misje Kolizja drogowa Dachowanie samochodu Kolizja trzech samochodów osobowych
Wstecz