Kolizja trzech samochodów osobowych

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 3000
Wymagane posterunki straży pożarnej 6
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Szanse, że potrzebny będzie SLOp lub SLRr 20
Inne informacje Wartość
Wstecz