Alarm przeciwpożarowy w hotelu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2500
UM

Hotel

Wymagane posterunki straży pożarnej 7
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagany SH lub SD 1
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Inne informacje Wartość
Misje, które można rozwinąć Pożar hotelu
Wstecz