Pożar hotelu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 8700
UM

Hotel

Wymagane posterunki straży pożarnej 18
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 6
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 8
Wymagany SH lub SD 2
Wymagane SLOp lub SLRr 3
Potrzebne Ratownictwo Wyskościowe 1
Prawdopodobieństwo, że Ratownictwo Wysokościowe będzie potrzebne 25
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 10
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 65
Minimalna liczba pacjentów 4
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 10
Wstecz