Osoba uwięziona pod maszyną

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 1100
Wymagane posterunki straży pożarnej 4
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Inne informacje Wartość
Minimalna liczba pacjentów 1
Maks. Pacjenci 1
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 80
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 100
Wstecz