Poważny wypadek z udziałem autobusu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2500
Wymagane posterunki straży pożarnej 5
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 8
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 4000
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 12
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 60
Rodzaj pacjenta Chirurg ogólny
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 80
Warianty misji Poważny wypadek z udziałem autobusu
Wstecz