Poważny wypadek z udziałem autobusu

Opis Wartość
Średnie kredyty 2000
Wymagane posterunki straży pożarnej 5
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 8
Wymagania posterunków policji 2
Budynek generujący Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Opis Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane samochody szefa brygady 1
Wymagany SP wysokościowe 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane radiowozy 2
Opis Wartość
Maks. Pacjenci 12
Rodzaj pacjenta Chirurg ogólny
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 80
Wstecz