Katastrofa awionetki

Opis Wartość
Średnie kredyty 4500
Wymagane posterunki straży pożarnej 13
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Budynek generujący Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Opis Wartość
Potrzebna woda 9000
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane samochody Oficera Operacyjnego lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Potrzebny Dźwig SP 1
Wymagane cysterny z wodą 1
Wymagane SP Rchem 1
Szanse, że potrzebny będzie SP Rchem 50
Opis Wartość
Maks. Pacjenci 4
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 60
Wstecz