Pożar pomieszczenia

Opis Wartość
Średnie kredyty 1400
Wymagane posterunki straży pożarnej 2
Budynek generujący Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Opis Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 2
Wymagany SP wysokościowe 1
Szanse, że potrzebny będzie SP wysokościowy 30
Opis Wartość
Maks. Pacjenci 1
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 50
Wstecz