Wypadek z udziałem autobusu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 1000
Wymagane posterunki straży pożarnej 3
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 8
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 2700
Wymagane samochody pożarnicze 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 12
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 15
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 50
Radiowóz OPI może zostać zastąpiony przez Radiowóz wydziału ruchu drogowego Tak
Warianty misji Wypadek z udziałem autobusu
Wstecz