Pożar samolotu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 10000
UM

Mały port lotniczy (pas startowy)
Duży port lotniczy (pas startowy)

Wymagane rozszerzenia dla portów lotniczych 2
Wymagane posterunki straży pożarnej 15
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 10
Rodzaj misji Misje lotnicze
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 35600
Wymagana piana gaśnicza 8000
Wymagane samochody ze zbiornikiem na piane 3
Wymagane schody ratunkowe 1
Wymagane samochody pożarnicze 8
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane samochody SPGaz 1
Wymagane cysterny z wodą 1
Szanse, że potrzebna będzie cysterna z wodą 30
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 10
Minimalna liczba pacjentów 5
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 50
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 30
Wstecz