Spontaniczna odma opłucnowa

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 750
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 3
Rodzaj misji Misje ratownictwa medycznego
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 1
Minimalna liczba pacjentów 1
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 75
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 50
Wstecz