Osoba uwięziona w silosie

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 1860
Wymagane posterunki straży pożarnej 4
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze 1
Wymagany posiadany personel
20x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Rodzaj misji Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 5
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze 2
Inne informacje Wartość
Wymagany personel 8x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Maks. Pacjenci 1
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 60
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 50
Wstecz