Zawalony dach sklepu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 16500
UM

Supermarket (mały)
Supermarket (duży)

Wymagane posterunki straży pożarnej 19
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 14
Wymagane posterunki policji 2
Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze 1
Wymagany posiadany personel
30x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Rodzaj misji Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 10
Wymagany SH lub SD 1
Szanse, że potrzebny będzie SH lub SD 80
Wymagane SLOp lub SLRr 4
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 5
Wymagane radiowozy 3
Potrzebny Dźwig SP 1
Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze 2
Wymagane psy ratownicze 6
Inne informacje Wartość
Wymagany personel 16x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Maks. Pacjenci 14
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 60
Minimalna liczba pacjentów 6
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 25
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 10
Wstecz