Zawalony budynek mieszkalny

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 14000
Wymagane posterunki straży pożarnej 16
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 8
Wymagane posterunki policji 2
Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze 1
Wymagany posiadany personel
25x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Rodzaj misji Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 7
Wymagany SH lub SD 1
Szanse, że potrzebny będzie SH lub SD 50
Wymagane SLOp lub SLRr 3
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 4
Wymagane radiowozy 2
Potrzebny Dźwig SP 1
Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze 1
Wymagane psy ratownicze 2
Inne informacje Wartość
Wymagany personel 12x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Maks. Pacjenci 6
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 70
Minimalna liczba pacjentów 2
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 30
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 20
Wstecz