Zaginięcie w lesie

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 12800
UM

Las

Wymagane posterunki straży pożarnej 12
Wymagane posterunki policji 4
Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze 1
Wymagany posiadany personel
20x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Rodzaj misji Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 3
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane radiowozy 1
Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze 1
Wymagane psy ratownicze 2
Wymagana minimalna liczba strażaków Między 20 a 60
Wymagana minimalna liczba policjantów Między 6 a 18
Inne informacje Wartość
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Wymagany personel 8x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Maks. Pacjenci 1
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 30
Warianty misji Zaginięcie w lesie Zaginięcie w lesie Zaginięcie w lesie
Wstecz