Pożar w pociągu z produktami łatwopalnymi

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 4300
Wymagane posterunki straży pożarnej 13
Wymagane posterunki policji 2
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 5
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody dowodzenia i łączności 1
Wymagane SP Rchem 1
Wymagane radiowozy 3
Inne informacje Wartość
Warianty misji Pożar w pociągu z produktami łatwopalnymi
Wstecz