Wywrócona motorówka

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2900
UM

Jezioro
Rzeka

Wymagane posterunki straży pożarnej 1
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Wymagania dla posterunku pogotowia wodnego 1
Rodzaj misji Misje ratownictwa wodnego
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 1
Potrzebny Samochód SLRw 1
Wymagane łodzie 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 2
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 50
Minimalna liczba pacjentów 1
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 15
Wstecz