Ujęty sprawca kradzieży

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 900
UM

Centrum handlowe
Supermarket (mały)
Supermarket (duży)
Stacja paliw

Wymagane posterunki policji 1
Rodzaj misji Misje policyjne
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane radiowozy 1
Inne informacje Wartość
Maksymalna liczba więźniów 1
Wstecz