Zabezpieczenie przemówienia VIPa

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 6670
UM

Dyskoteka

Wymagane posterunki policji 15
Wymagane stacje helikopterów policji 1
Wymagane Oddziały Prewencji Policji 1
Wymagany posiadany personel
60x Szkolenie Personalne OPP
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Oddziału Prewencji Policji (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane radiowozy 6
Potrzeba Jednostki K-9 2
Potrzeba Helikopteru Policyjnego 1
Wymagany personel SPKP (w samochodzie SPKP) 18
Wymagane ambulanse OPP 1
Inne informacje Wartość
Maksymalna liczba Radiowozów OPI, które mogą zostać zastąpione przez Radiowozy straży miejskiej 1
Wymagany personel 28x Szkolenie Personalne OPP
Maksymalna liczba więźniów 2
Czas trwania 40 minut
Wstecz