Małe zamieszki

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 5750
Wymagane Oddziały Prewencji Policji 1
Wymagane posterunki policji 2
Wymagany posiadany personel
20x Szkolenie Personalne OPP
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Oddziału Prewencji Policji (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane radiowozy 3
Inne informacje Wartość
Wymagany personel 10x Szkolenie Personalne OPP
Maksymalna liczba więźniów 8
Wstecz