Średnie zamieszki

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 9775
Wymagane Oddziały Prewencji Policji 1
Wymagane posterunki policji 6
Wymagany posiadany personel
50x Szkolenie Personalne OPP
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Oddziału Prewencji Policji (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane radiowozy 5
Wymagane armatki wodne 1
Inne informacje Wartość
Wymagany personel 25x Szkolenie Personalne OPP
Maksymalna liczba więźniów 16
Wstecz