Zderzenie samochodu z drzewem

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2900
Wymagane posterunki straży pożarnej 7
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 3
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Szanse, że potrzebny będzie SLOp lub SLRr 40
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 2
Rodzaj pacjenta Chirurg ogólny
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 70
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 15
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 5
Kolejna misja w przypadku sukcesu Drzewo na drodze
Wstecz