Potrącenie na drodze leśnej

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 3305
UM

Las

Wymagane posterunki straży pożarnej 6
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Wymagane Wydziały Ruchu Drogowego 1
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 2
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Szanse, że potrzebny będzie SLOp lub SLRr 30
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Szanse, że potrzebny będzie samochód ratownictwa technicznego 70
Wymagane radiowozy WRD 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 2
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 40
Minimalna liczba pacjentów 1
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 20
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 10
Maksymalna liczba więźniów 1
Warianty misji Potrącenie na drodze leśnej
Wstecz