Alarm przeciwpożarowy na dworcu kolejowym

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2300
UM

Dworzec kolejowy (ruch podmiejski)
Dworzec kolejowy (ruch podmiejski i dalekobieżny)

Wymagane posterunki straży pożarnej 6
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 3
Wymagany SH lub SD 1
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Inne informacje Wartość
Misje, które można rozwinąć Pożar na dworcu kolejowym
Wstecz