Pożar instalacji fotowoltaicznej

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 3300
Wymagane posterunki straży pożarnej 7
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagany SH lub SD 1
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagana piana gaśnicza 100
Potrzebna woda 9500
Inne informacje Wartość
Wstecz