Pożar katedry

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 6500
Wymagane posterunki straży pożarnej 14
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 7
Wymagany SH lub SD 2
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Potrzebne Ratownictwo Wyskościowe 1
Prawdopodobieństwo, że Ratownictwo Wysokościowe będzie potrzebne 80
Inne informacje Wartość
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Wstecz