Zderzenie ze zwierzęciem

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 1900
Wymagane posterunki straży pożarnej 5
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 2
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Szanse, że potrzebny będzie SLOp lub SLRr 30
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Inne informacje Wartość
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Maks. Pacjenci 2
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 40
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 10
Wstecz