Pożar na kempingu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 5200
UM

Las

Wymagane posterunki straży pożarnej 8
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 5
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 4
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 35
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 5
Rozprzestrzeniające się misje Mały pożar lasu
Wstecz