Obrzęk płuc

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 980
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 6
Rodzaj misji Misje ratownictwa medycznego
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 1
Rodzaj pacjenta Chirurg ogólny
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 95
Minimalna liczba pacjentów 1
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 80
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 15
Wstecz