Zadymienie na dworcu kolejowym

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
UM

Dworzec kolejowy (ruch podmiejski)
Dworzec kolejowy (ruch podmiejski i dalekobieżny)

Średnie kredyty 5300
Wymagane posterunki straży pożarnej 7
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 5
Wymagany SH lub SD 1
Szanse, że potrzebny będzie SH lub SD 30
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Inne informacje Wartość
Misje, które można rozwinąć Pożar lokomotywy
Wstecz