Pożar rozdzielni elektrycznej

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 8450
Wymagane posterunki straży pożarnej 8
Wymagane rozbudowy dla pojazdów proszkowych 1
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Misje wymagające specjalistycznych pojazdów pianowych (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagana piana gaśnicza 6800
Wymagane samochody pożarnicze 6
Wymagane samochody ze zbiornikiem na piane 2
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Inne informacje Wartość
Wstecz