Pożar dużego parku

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
UM

Park

Średnie kredyty 12500
Wymagane posterunki straży pożarnej 15
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 40000
Wymagane samochody pożarnicze 8
Wymagany SH lub SD 2
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane samochody SPGaz 1
Wymagane cysterny z wodą 1
Wymagane samochody dowodzenia i łączności 1
Szanse, że potrzebny będzie samochód dowodzenia i łączności 40
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 1
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 75
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 15
Rodzaj pacjenta Interna
Wstecz