Potrącenie rowerzysty

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 4000
Wymagane posterunki straży pożarnej 6
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Wymagane posterunki policji 6
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 1
Szanse, że potrzebny będzie SLOp lub SLRr 30
Wymagane radiowozy 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 1
Minimalna liczba pacjentów 1
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 60
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 15
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 15
Rodzaj pacjenta Interna
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Radiowóz OPI może zostać zastąpiony przez Radiowóz wydziału ruchu drogowego Tak
Wstecz