Zalanie parkingu podziemnego

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 8300
UM

Parking

Wymagane posterunki straży pożarnej 20
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Minimalna wydajność pomp 10500
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Inne informacje Wartość
Ilość wody do wypompowania 50000
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Wstecz