Przerwanie wału przeciwpowodziowego

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 10050
Wymagane posterunki straży pożarnej 15
UM

Tama

Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Minimalna wydajność pomp 20000
Wymagane samochody pożarnicze 6
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Inne informacje Wartość
Ilość wody do wypompowania 150000
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Wstecz