Zalana droga dojazdowa służb ratunkowych

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 1600
Wymagane posterunki straży pożarnej 8
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 1
Inne informacje Wartość
Ilość wody do wypompowania 10000
Wstecz