Pożar w magazynie chemicznym

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 18500
UM

Magazyn
Magazyn firmowy

Wymagane posterunki straży pożarnej 21
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 65000
Wymagana piana gaśnicza 8000
Wymagane samochody pożarnicze 15
Wymagany SH lub SD 2
Wymagane SLOp lub SLRr 4
Wymagane samochody dowodzenia i łączności 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane samochody SPGaz 1
Wymagane SP Rchem 2
Wymagane cysterny z wodą 1
Inne informacje Wartość
Wstecz