Pożar szeregowca

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 15000
Wymagane posterunki straży pożarnej 18
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 5
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 54000
Wymagane samochody pożarnicze 9
Wymagany SH lub SD 2
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane samochody SPGaz 1
Szanse, że potrzebny będzie samochód SPGaz 25
Wymagane cysterny z wodą 1
Szanse, że potrzebna będzie cysterna z wodą 30
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 4
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 60
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 10
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 15
Rodzaj pacjenta Interna
Wstecz