Ewakuacja hotelu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
UM

Hotel

Średnie kredyty 8800
Wymagane posterunki straży pożarnej 15
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Wymagane posterunki policji 6
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 6
Wymagany SH lub SD 1
Szanse, że potrzebny będzie SH lub SD 50
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody dowodzenia i łączności 1
Wymagane radiowozy 4
Wymagane ambulanse 2
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 1
Minimalna liczba pacjentów 0
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 15
Rodzaj pacjenta Interna
Maksymalna liczba Radiowozów OPI, które mogą zostać zastąpione przez Radiowozy straży miejskiej 1
Wstecz