Nieudane lądowanie spadochroniarza

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2500
Wymagane posterunki straży pożarnej 6
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagany SH lub SD 1
Szanse, że potrzebny będzie SH lub SD 15
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody pożarnicze 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 1
Minimalna liczba pacjentów 1
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 80
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 40
Wstecz