Katastrofa samolotu pasażerskiego

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 40000
Wymagane posterunki straży pożarnej 25
Wymagane posterunki policji 15
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 20
Wymagane stacje helikopterów policji 2
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 20
Wymagany SH lub SD 5
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 15
Wymagane samochody SPGaz 3
Wymagane SLOp lub SLRr 8
Wymagane cysterny z wodą 5
Wymagane SP Rchem 2
Wymagane samochody dowodzenia i łączności 1
Potrzebny Dźwig SP 3
Wymagane radiowozy 10
Potrzeba Helikopteru Policyjnego 2
Potrzebna woda 80000
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 70
Minimalna liczba pacjentów 50
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 75
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 60
Maksymalna liczba Radiowozów OPI, które mogą zostać zastąpione przez Radiowozy straży miejskiej 3
Warianty misji Katastrofa samolotu pasażerskiego
Wstecz