Zaburzenie poruszania

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 700
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 3
Rodzaj misji Misje ratownictwa medycznego
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 1
Minimalna liczba pacjentów 1
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 80
Rodzaj pacjenta Neurologia
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 30
Wstecz