Zaburzenia rytmu serca

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 750
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Rodzaj misji Misje ratownictwa medycznego
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 1
Minimalna liczba pacjentów 1
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 90
Rodzaj pacjenta Kardiologia
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 10
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 100
Wstecz