Zalany magazyn

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 850
Wymagane posterunki straży pożarnej 8
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 2
Inne informacje Wartość
Ilość wody do wypompowania 24000
Wstecz