Wyciek nieznanej substancji z cysterny

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 5300
Wymagane posterunki straży pożarnej 13
Wymagane posterunki policji 2
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 2000
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane radiowozy 3
Wymagane SP Rchem 2
Inne informacje Wartość
Radiowóz OPI może zostać zastąpiony przez Radiowóz wydziału ruchu drogowego Tak
Maksymalna liczba Radiowozów OPI, które mogą zostać zastąpione przez Radiowozy straży miejskiej 1
Wstecz