Karambol

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 4810
Wymagane posterunki straży pożarnej 6
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 8
Wymagane Wydziały Ruchu Drogowego 3
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 6
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 4
Wymagane radiowozy WRD 2
Wymagane APRD 1
Szansa, że potrzebny będzie APRD 30
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 6
Minimalna liczba pacjentów 1
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 60
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 70
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 50
Maksymalna liczba więźniów 1
Warianty misji Karambol
Wstecz