Wypadek drogowy z udziałem samochodu ciężarowego

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2300
Miejsce

Zjazd z autostrady

Wymagane posterunki straży pożarnej 12
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Budynek generujący Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 3
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymaganych radiowozów WRD 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 3
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 65
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 15
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 30
Wstecz