Pożar domu jednorodzinnego

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 3200
Wymagane posterunki straży pożarnej 9
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 16000
Wymagane samochody pożarnicze 6
Wymagany SH lub SD 2
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 2
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 50
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 10
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 25
Wstecz