Powódź - układanie worków z piaskiem

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2200
Wymagane posterunki straży pożarnej 10
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 3
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Inne informacje Wartość
Wstecz