Karambol w tunelu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 3710
UM

Tunel

Wymagane posterunki straży pożarnej 15
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 5
Wymagane Wydziały Ruchu Drogowego 3
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 4000
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody dowodzenia i łączności 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 4
Wymagane radiowozy WRD 2
Wymagane APRD 1
Szansa, że potrzebny będzie APRD 30
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 4
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 70
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 80
Warianty misji Karambol w tunelu
Wstecz